Erika ir Deimantas

    Vestuvės...

    Jas galima fotografuoti, galima, kad kaip daro mūsų bičiulis, alytiškis Darius, filmuoti. Svarbiausia, kad jos būtų įamžintos.